Kontaktuje nás


  Vyplňte formulár

  alebo nás kontaktujte

  telefonicky: +421 918 967 101 emailom: hello@comfortfinance.sk

  Poistenie pre zodpovedných zamestnancov

  11 septembra, 2023

  Ťukanec na služobnom aute, rozbitý pracovný mobil alebo notebook, to všetko sú časté udalosti, ktoré sa nám v práci stávajú aj pri najvyššej miere obozretnosti. Dokážu však spôsobiť veľký škrt v rodinnom rozpočte. Zamestnávateľ ma totiž právo si voči vám uplatniť náhradu škody, a to až do výšky štyroch vašich platov. V hrubom. Riešenie pritom stojí len niekoľko desiatok eur ročne.

  Riziká, ktoré si neuvedomujeme

  Nemusí pritom ísť len o škodu na zverenom majetku zamestnávateľa. Spoločnosť či inštitúcia, v ktorej pracujete, si od vás môže vymáhať aj náhradu škody za chybne vykonanú prácu alebo službu. Dokonca nie je potrebné, aby pri tom bol preukázaný váš zlý úmysel. Stačí len chvíľa nepozornosti, únava alebo ľahkovážnosť. Následne vám môžu vzniknúť aj ďalšie vysoké náklady spojené s právnym zastupovaním, ak sa pustíte so zamestnávateľom do súdneho sporu.

  Všetky tieto riziká však dokážu na seba prevziať poisťovne. Na Slovensku pôsobí viacero, ktoré ponúkajú aj špeciálne poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi. Tým, že firma si od svojho pracovníka môže vymáhať maximálne štvornásobok jeho mzdy, poistná suma má byť nastavená správne na túto výšku. Je potrebné si dať pozor na zmenu mzdy. Ak si uzavriete takéto poistenie a v priebehu rokov začnete zarábať viac, poistná zmluva vás už naďalej nekryje v plnej miere.

  Poistenie poškodenia alebo straty zverených služobných zariadení ako mobilný telefón, počítač a notebook dokonca môže zabezpečovať aj postenie domácnosti, ak v ňom máte zahrnuté aj postenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti. Takéto poistenie však má svoje limity, a je preto bezpečnejšie siahnuť radšej po špeciálnom poistení zodpovednosti za škodu zamestnanca.

  Priaznivá cena

  Cena takéhoto poistenia sa, samozrejme, odvíja hlavne od poistnej sumy, teda od výšky vašej hrubej mzdy. Ovplyvňujú ju však aj ďalšie faktory, hlavne rizikovosť vašej pracovnej náplne alebo či máte zverené aj motorové vozidlo. Obvyklá cena sa pohybuje rádovo v desiatkach eur ročne, pri vyššej mzde a zverenom vozidle môže presiahnuť sto eur za rok. Avšak v porovnaní s inými druhmi poistenia, ktoré si zvykneme bežne platiť, nejde o vysoké náklady. Podobne ako pri väčšine tovarov a služieb, ani v prípade tohoto poistenia – lacné neznamená vždy aj výhodnejšie. Podozrivo lacná ponuka v sebe môže skrývať rôzne nástrahy, najčastejšie ide o nepríjemné výluky z poistenia.

  Ak chodíte na služobné cesty do zahraničia, pozor si treba dávať na územnú platnosť poistenia. Tá sa môže obmedzovať len na Slovensko, krajiny EÚ alebo svet. Dôležitým faktorom je aj spoluúčasť. Čím je vyššia, tým je poistenie lacnejšie, ale v prípade poistnej udalosti budete musieť na spôsobenú škodu prispieť z vlastného vrecka väčšou sumou peňazí.

  Špecifickým typom poistenia zodpovednosti za škodu zamestnanca je poistenie zodpovednosti za manažérske rozhodnutia. To sa však riadi zložitejšími pravidlami a riziká sú neporovnateľne vyššie.

  Novinky

  Čo sa tohto roku (ne)stalo, hoci sme sa báli

  13 december 2023

  Ako zabezpečiť deťom slušnú budúcnosť

  28 september 2023
  Všetky novinky